Aircondition

Hvorfor Aircondition?

Til tross for vårt nordlige klima er det et økende behov for forbedringer av inneklimaet, enten det være seg gjennom komplekse ventilasjonsanlegg med kjølebatterier og varmegjennvinning eller helt enkle aircondition anlegg eller varmepumpeanlegg. Allergiske- og astmatiske sykdommer er et økende problem. Høye overflatetemperaturer og dårlig ventilasjon er betydelige kilder til dårlig inneklima.

Florø Kjøleservice kan bidra til en forbedring av inneklimaet. Vi setter krav til våre produkter i form av samsvar mellom pris og kvalitet.

Våre aircondition anlegg er noe av markedets mest driftsikre, og miljøvennlige.

  • Data / server-rom
  • Kontorer
  • Butikker
  • Kiosker
  • Boliger
  • Soverom
  • Produksjonslokaler
  • Undervisningsrom
  • Ventilasjonsanlegg